<![CDATA[monika.ai]]>https://monika.aiRSS for NodeFri, 23 Oct 2020 15:48:15 GMT60<![CDATA[Mongoose with NextJS and GraphQL]]>https://monika.ai/mongoose-with-nextjs-and-graphqlhttps://monika.ai/mongoose-with-nextjs-and-graphqlSun, 13 Sep 2020 20:00:01 GMT<![CDATA[Introduction to the satellite communication]]>https://monika.ai/introduction-to-the-satellite-communicationhttps://monika.ai/introduction-to-the-satellite-communicationWed, 09 Sep 2020 20:03:54 GMT<![CDATA[Implementing GraphQL with NextJS]]>https://monika.ai/implementing-graphql-with-nextjshttps://monika.ai/implementing-graphql-with-nextjsSat, 05 Sep 2020 18:11:11 GMT<![CDATA[Introduction to Cyber Security: Types of Attacks]]>https://monika.ai/introduction-to-cyber-security-types-of-attackshttps://monika.ai/introduction-to-cyber-security-types-of-attacksThu, 03 Sep 2020 17:55:08 GMT<![CDATA[Implementing GraphQL with React and Node]]>https://monika.ai/implementing-graphql-with-react-and-nodehttps://monika.ai/implementing-graphql-with-react-and-nodeSun, 30 Aug 2020 20:01:31 GMT<![CDATA[Hello World!]]>https://monika.ai/hello-worldhttps://monika.ai/hello-worldThu, 27 Aug 2020 14:19:48 GMT